Czym jest piękno?!

Czym jest piękno?!

Artpop Cosmetics dziękuję za tę kampanię! Piękne słowa. Wspierające i prawdziwe 💛

Polską wersję lektora znajdziecie poniżej 🙂

Beauty is about being strong when you feel lost.
Beauty is about being happy with how you were born.
Beauty is about showing compassion.
Beauty is about showing love.
Beauty is about having confidence in yourself.
Beauty is about helping others.
Beauty is about never giving up no matter how hard things get.
Beauty is about accomplishing your dreams no matter how big.
Beauty is about being with the ones you love.
Beauty is getting back up when life knocks you down.
Beauty is giving anyone chance to shine.
Beauty is spreading happiness around the world.
Beauty is making memories.
Beauty is about dancing when no one is watching.
Beauty is about never being limited to what you can achieve.
Beauty has no limits.

Piękno to poczucie siły w sytuacji zagubienia.
Piękno to radość z bycia sobą od urodzenia.
Piękno to okazywanie zrozumienia.
Piękno to okazywanie miłości.
Piękno to wiara w siebie.
Piękno to pomaganie innym.
Piękno to wytrwałość w walce.
Piękno to spełnianie wszystkich marzeń.
Piękno to bycie z tymi, których kochasz.
Piękno to podnoszenie się po porażce.
Piękno to dawanie szansy każdemu, aby mógł zabłysnąć.
Piękno to niesienie światu szczęścia.
Piękno to tworzenie wspomnień.
Piękno to taniec we własnym stylu.
Piękno to nie ograniczanie nikogo.
Piękno nie ma limitów!

Dodaj komentarz